Инструкции, правила и съвети за сглобяване на мебели

2021-04-15 18:52:49 495
Глобализацията на пазара и свързаната с това нужда от доставка на стоки от далечни дестинации налага търсене на начини за намаляване на транспортните разходи. Един от начините за това е намаляване на транспортния обем на продуктите и в частност на мебелите. Съвременните мебели обикновено идват в плоски пакети, тъй наречения flat pack. Това, освен че в значителна степен намалява транспортните разходи, намалява и разходите по складиране и улеснява доставката на мебелите до дома на клиента. В повечето случаи корпусните мебели са направени от ПДЧ (плоскости от дървесни частици) или MDF (плоскости от дървесни влакна със средна плътност) или комбинация от двете. Освен за корпусните мебели намаляването на транспортния обем е заложен още при проектирането и за всички останали мебели изработени и от други материали, като столове, маси, легла и дори мека мебел. В тази статия ще засегнем някои основни правила и грешки свързани със сглобяването на мебели, както произведени от плоскости, така и от масивна дървесина и метал. Преди да пристъпим към някои специфични моменти при сглобяването на мебели искаме да наблегнем на няколко по-общовалидни правила. Първото е свързано с преноса и превоза на мебели. Понеже теглото на мебелите в плоски пакети често е доста голямо, защото големи шкафове, като гардеробите с тегло от порядъка на 150 кг са опаковани в няколко пакета всеки с тегло от поне 30-40 кг, пренасянето и поставянето им трябва да се извършва внимателно и без изпускания и удари. В противен случай независимо от качеството на опаковката, съществува голям риск от деформация на детайлите в пакетите. Абсолютно недопустимо е пакетите да се пускат на земята и от най-малка височина. Друг момент е, когато пакетите се изправят и се подпират вертикално на стена е по време на изправянето пакетите никога да не контактуват със земята на един от ръбовете (ъглите си). Понеже площта на контакт е много малка, а теглото на пакетите е значително, обикновено ъгъла на пакета се деформира, както и ъглите на детайлите вътре в него. Друго общовалидно правило е никога да не се пренатягат сглобки, което важи за всички видове мебели, защото обикновено сглобките са метални с резба и свързват материали доста по-меки и крехки от самите тях. При едно пренатягане, обикновено сглобките изкъртват материала, който са предназначени да укрепват. Не на последно място по важност е разопаковането на мебелите. Често за рязане на опаковката се използват остри ножове тип макетен и често рязането става с натиск в средата на пакета, където има лепенка, която съединява капаците на кашона. Наистина, това е мястото, където е най-лесно да разрежете, защото лепенката е много по-тънка от кашона, но това трябва да става изключително внимателно с минимален натиск и по възможност с показано острие на макетния нож от едва няколко милиметра. По този начин се избягва риска от срязване на цялата дебелина на опаковката и нараняване на детайла под нея. Често пакетите на мебелите са допълнително стегнати с пластмасови ленти, чиито краища са залепени. На пръв поглед тези ленти изглеждат много подходящи за захващане при пренос на мебелите, но често нямат достатъчна якост да издържат теглото на пакет и се късат, което води до падане на пакета, счупване на детайлите в него, а не рядко и до травми. Избягвайте носенето на мебелите хващайки тези ленти. 

Сглобяване на мебели от плоскости (корпусни мебели). 

В тази графа влизат повечето шкафове (включително и кухненски), етажерки, гардероби, някои легла, секции и гардероби. За събирането на плоскостите една към друга и образуването на твърда и достатъчно здрава връзка между тях, обикновено се изполват няколко наложили се вида сглобки (обков) разработен и произвеждан от производители на обков за мебели. Освен самата сглобка, обикновено се използват и дървени дибли, които допълнително укрепват съединението и обикновено носят по-голямата част от тежестта на конструкцията, а самата сглобка придържа детайлите от измъкване от диблите. Може би най-известната, използване и произвеждана в много вариации сглобка е тъй наречената сглобка тип минификс изобретене от германската компания Hafele. -Повечето производители на корпусна мебел, включват в опаковката на продуктите си инструкции за монтаж, където са описани стъпките по монтажа на мебелите, както и какъв обков и къде трябва да се използва. Изключително важно е много внимателно да четете инструкциите, за да не се налага по няколко пъти да разглобявате и сглобявате мебелите или да повредите непоправимо части от тях. 


-Диблите обикновено свързват две плоскости под ъгъл от 90 градуса, като едната страна на диблите влиза в отвори разпробити в канта на единия детайл, а другата страна – в отвори разпробити в лицето (плоската страна) на другия детайл. Важно правило е диблите винаги да се поставят първо в детайла, чиито отвори са в канта и да се вкарат, така, че навън да остане около 8 мм от тях. В противен случай, при набиване на диблите в челото (плоската) част на детайла при набиването им с чук, често диблата избива от външната част на детайла на практика разрушавайки го или поне нарушавайки естетическия вид на изделието. 


-Обикновено гърбовете на корпусните мебели се изработват от така наречения фазер, който е разновидност на MDF, но с малко по-ниски якостни показатели и с дебелина 3-4 мм. В повечето случаи гърба се поставя след като корпуса на шкафа е сглобен. В този случай шкафа се поставя да легне по лице на земята и гърба се поставя отгоре. Закрепването на гърба към корпуса става посредством различни сглобки, но най-често се използват пирони или винтове. Тъй като гърбът е елемента, който в най-голяма степен укрепва шкафа против странично клатене е много важно той да бъде добре захванат за корпуса с достатъчно на брой сглобки (пирони, винтове), като е желателно да се поставят през около 10 см. Много важно правило, преди да се започне да се захваща гърба е да се измерят двата диагонала на шкафа, които трябва да са абсолютно равни, така можем да бъдем сигурни, че шкафът ни ще има формата на правоъгълник, а не на успоредник с неправи ъгли и няма да бъде наклонен на една страна или да се клати. При коването на пирони или завиване на винтове трябва да се има предвид дебелината на плоскостите от които е изработена мебелта и да се внимава, винтовете и пироните да се вкарват вертикално точно в средата на плоскостта. В противен случай има риск пирона или винта да се покаже от стената на детайла от вътрешната страна на шкафа. 

-След сглобяването на шкафовете и позиционирането им на мястото, където ще седят е силно препоръчително да бъдат захванати за стената от съображения за безопасност. 

-В последно време, като финишите на лицата на шкафовете се налага PVC фолиото, което е евтино и ако е качествено, дълготрайно решение. При него има една особеност, особено когато е гланцово, че идва с предпазно фолио залепено върху него, за което трябва да се знае, че се маха чак след приключване на всички монтажни дейности по мебелите и че след отстраняването му, повърхностите не бива да се докосват, дори да се бършат за период от 24 часа. Това е период, през който покритието, под въздействието на кислорода, достига максималната си якост. Ако преди изтичане на периода на втвърдяване докосвате покритието на вратите, има опасност да го надерете, независимо колко мек е материала, с който го докосвате. 

-Винаги, когато сглобявате мебели, внимавайте това да се случва на мека повърхност. Можете да използвате опаковката на изделието като подложка, но внимавайте да няма метални скоби, които понякога се използват за съединяване на кашоните. 

-Когато сглобявате шкафове или гардероби, винаги сглобявайте копруса легнал, без да поставяте лицата, след което го изправете на мястото където ще седи. Проверете с нивелир дали пода е равен и ако трябва подложете, под краката на изделието, където е необходимо, за да изравните нивото. Сега можете да захванете шкафа към стената и чак след това да монтирате лицата. 

-Пантите на вратите имат няколко болта за настройка за нивелация и подравняване на вратите. Това е финалната настройка. Имайте предвид, че през известен период от време ще се налагат допълнителни настройки на вратите. 

-При поставяне на пантите да се обръща специално внимание на вида на пантите. Понякога в едно изделие може да има два или три вида панти, които на външен вид се различават съвсем малко и ако не се внимава коя къде се монтира, се получават врати стоящи накриво без възможност за регулация. Видовете панти биват с високо рамо или „открит кант“, с ниско рамо или „покрит кант“ и със средно рамо или „полупокрит кант“. Първите служат за поставяне на врати, които ще бъдат между страниците нашкафа и няма да ги покриват, вторите за врати, които покриват изцяло страниците на шкафа и третите, за такива врати, които покриват страницата до средата, така че да може още една врата да може да бъде монтирана от другата страна ма страницата. 

-Особено внимание трябва да се обръща и на това какви винтове се завиват в даден отвор на детайла. Внимателно четете упътването дадено от производителя, защото има опасност да поставите по-дълъг винт, който да пробие цялата дебелина на материала и да се покаже от лицевата страна на детайла. 

Сглобяване на мебели от дървесина. 

В повечето случаи столовете и масите от масивна дървесина се доставят в разглобено състояние, което разбира се е удобно, защото я си представете как се пренася една сглобена трапезарна маса за 8 човека. Сглобяването се изпълнява по предоставените от производителя инструкции, но е много важно да се знае, че натягането на всички сглобки се прави с умерена сила, колкото детайлите да прилепнат плътно един към друг и още един два оборота. След това изделието се използва по предназначение за известно време, колкото детайлите да улегнат и отново сглобкоте се донатягат. Причината е, че дървесината е срванително мек материал и по време на първоначалното използване на изделията направени от нея, тя сляга и се уплътнява.

Други съвети свързани със сглобяването и поддръжката на мебели.

-При сглобяване на столове с метална основа, обикновено болтовете, които захващат основата към седалката са четири и е желателно първоначално всеки един от тях да се завие леко и чак тогава да се дозатегнат един по един. Ако последователно се завият и затегнат болтовете, често последния много трудно се завива.  

-Обикновено седалките на столовете и плотовете на масите са изработени от плочести материали на дървесна основа, като шперплат, ПДЧ и MDF и захващането им към основите става чрез различни видове сглобки, като най-често това са гайки неподвижно закрепени в структурата на плота, я които се навиват болтове или шпилки с гайки. Често срещана грешка при сглобяването на такива изделия е болта, шпилката или гайката да се натягат с гаечен ключ докато усилието не изтръгне гайката вкопана в плота на масата или седалката на стола. За целта затягането трябва да е умерено до усещане на съпротивление, след което столът или масата се изпробват доколко са устойчиви и ако има нужда се дозатягат леко сглобките. След известно време на употреба може да се наложи още едно или две дозатягания, но никога с прекалена сила. 

-Честа грешка при пренасяне на тежки трапезарни маси е повдигането им, като се хващат за плота. В много от случаите основата на масата е много масивна и тежка и когато цялата и тежест увисне върху сглобките, които я крепят към плота, те се изтръгват от материала, в който са вкопани. При пренасяне, масите трябва да се хващат, колкото може по-ниско. 

-При проблеми с „тръгване“ на болта при завиване в гайка, можете да го натъркате със сух сапун или да го намажете с течен такъв

-Често при получаване на столове с метална основа с хромирана повърхност изглеждат с петна от ръжда. Не се притеснявайте и не мислете, че стоката е дефектна. Обикновено това е мръсотия, която плува на повърхността на ваните за галванизация и при вадене на детайлите полепва по повърхността им, а работниците понякога пропускат да я почистят. Почистването става с препарат, например CIF, който в комбинация с мека кърпа премахва петната изключително бързо и лесно. 

-Не поставяйте корпусни мебели под климатик, защото през лятото струята студен въздух от климатика изстудява детайлите на мебелите и при досега им с топлия и по-влажен въздух от помещението се получава конденз, който постепенно попива в материала и го кара да се раздуе.