Проектиране на кухни

Мебелни магазини PLATAN предлагат на своите клиенти безплатно проектиране на кухненско и друго поръчково обзавеждане. Достатъчно е клиента да даде на някой от проектантите ни скица/чертеж на помещението с отбелязани строителни отвори и по възможност местоположения на изводи за чиста вода, канал, електричество. Допълнително трябва да посочи модела и цвета на желаната от него кухня и евентуално да окаже, ако има специфични изисквания, а проектантите от своя страна изготвят един или няколко проекта-оферти, в зависимост от това, дали клиента е избрал един или няколко типа кухня в един или няколко цвята. Тези проекти могат да бъдат променяни по желание на клиента, докато се стигне до желания резултат.ПРОЕКТЪТ-ОФЕРТА Е АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТЕН И НЕ ЗАДЪЛЖАВА КЛИЕНТИТЕ ПО НИКАКЪВ НАЧИН. ТОЙ ИМА ОСВЕДОМИТЕЛНА ФУНКЦИЯ КАКВО МОЖЕМ ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ И НА КАКВА ЦЕНА.

Подробно описание на процеса на офериране, проектиране, поръчка, доставка и монтаж на кухни в мебели нашите магазини: 

За много от клиентите ни, процеса по поръчване на кухненско обзавеждане е стресов поради факта, че не знаят какъв е реда. За да разбулим "мистерията" в следващите редове описваме хронологично как става оферирането, договарянето, изработката и монтажа на мебели и кухненско обзавеждане по поръчка от мебели PLATAN.
1.Клиентът предоставя на проектанта проект или възможно най-точна скица с размерите на помещението, където ще се монтира мебелта, включително положение на съществуващи контакти, изводи за вода и канализация, газопроводни тръби и изводи, радиатори и тръби на топлофикация.
2.След уточнение с проектанта относно каква точно мебел ще се проектират и какви специфични изисквания има клиентът, той изготвя напълно безплатен проект-оферта, който впоследствие обсъжда с клиента.
3.Проектът-оферта включва чертежи на изделието и офертна цена за изработката, доставката и монтажа му.
4.Ако клиентът иска промени на предложения му проект, проектантката прави необходимите промени и отново го предоставя на киента за обсъждане.
5.Когато се стигне до проект, който удовлетворява клиента и той желае да поръча се подписва договор.
6.При подписване на договор, клиентът заплаща капаро в размер на 50% от стойността на проекта.
7.До момента на подписване на договор, проектът няма право да предоставя проекта на киента. Проектът може да се обсъжда само в магазините на ПЛАТАН. При желание от страна на клиента да получи копие от проекта преди подписване на договор, трябва да заплати изработването му. Впоследствие, ако клиентът поръча в ПЛАТАН, парите за проекта му се възстановяват.
8.Неразделна част от договора са копия от проектната документация – чертежи (включително „ВиК и ел. схема”) и ценова оферта.
9.Специално внимание обръщаме на чертеж „ВиК и ел. схема”. Има два начина на изграждане на проекта за кухня. Единият е като се съобразяваме със съществуващите ел. контакти и изводи за вода и канализация, а другия като се направят промени във ВиК и ел инсталациите спрямо проекта на кухнята. Втория тип е по-удобен поради факта, че дава по-голяма свобода за проектиране на кухнята и позволява преместване на някои иначе фиксирани към водопровода елементи, като например пералня, миялна, мивка. При всички случаи проектантът изготвя и предава заедно с подписването на договора „ВиК и ел. схема”, където е упоменато, къде трябва да се намират ел. изводите, изводите за студена и топла вода, каназлизационната тръба, източникът на газ (ако има такъв). Ако проекта е правен по съществуващите изводи за вода и електричество, „ВиК и ел. схемата” трябва да съвпада със съществуващата ситуация на мястото на монтаж. За да можем да монтираме всички ел. уреди, умивалници, батерии и осветление, „ВиК и ел. схемата” трябва да е изпълнена преди датата на монтаж.
10.Друго на което трябва да се обърне специално внимание е срокът за изпълнение. Срокът, който се вписва в договора може да е различен от този казан на клиента в предварителните разговори. Причиина за това е, че графиците ни за производство и монтаж не са константни, а постоянно се менят в зависимост от това, колко поръчки са постъпили. Т.е. ако преди десет дни са ви казали даден срок, то към днешна дата трябва да се добавят поне още десет дни. Ако през тези десет дни са постъпили много поръчки, то към днешна дата срокът ще се е увеличил не само с десет, а дори с още повече дни. Много ни е трудно и понякога невъзможно да вмъкваме поръчки в графика преди оределения срок и затова държим да ви уведомим, че ако след подписване на договора има забавяне от страна на клиента се налага да променим датата за изпълнение в договора с дата съответстваща на датата в графиците ни към момента на отстраняване на причината за забавяне. Пример за причина за забавяне е недовършен ремонт или невъзможност в кратък срок след подписване на договор да се осигури достъп на проектанта до помещението за взимане на мерки или промени в проекта и доуточнения.
11.При подписване на договор, клиентът може да извършва промени по проекта, но при условие, че доплати промените, ако се налага влагане на нови материали, тъй като мебелите са пуснати в производство. Ако промените не налагат добавяне на материали, тогава клиентът не заплаща нищо. Пример за ускъпяващи промени е увеличаване на размер на шкаф, а за неускъпяващи промени – намаляване по ширина на шкаф.
12.След подписване на договор, проектантът посещава дома на клиента в удобен ден и час и взима мерки. След което подготвя документацията за пускане в производство. Ако има разлики в размерите взети от него и тези предоставени от клиента и това налага промени в проекта, може да се получи промяна в офертната цена.
13.След като мебелите станат готови, проектантът се свързва с клиента и се уговаря с него за точна дата за доставка и монтаж.
14.Клиентът доплаща мебелите. Специално внимание искаме да обърнем на това, че мебелите се доплащат преди датата на доставка.
15.Следват доставка и монтаж.
16.Ако имате оплаквания към изпълнените от нас мебели, моля не се колебайте да ни съобщите за това. В процеса на изработка и доставка на мебели по поръчка могат да се случат множество грешки, но наше задължение е да ги отстраним и да предоставим на клиентите си мебели без дефекти и недостатъци.