Доставка и разнос на мебели

При закупуване на стока от онлайн магазин www.platan.bg, клиентите могат да избират дали стоката им да бъде доставена до адрес или да я получат лично от склада на мебели PLATAN. При доставка, цената се начислява автоматично и може да бъде видяна по време на процеса на правене на поръка, след като клиента е въвел адреса на доставка. Мла имайте предвид, че доставката е услуга на транспортиране на поръчката до улицата на посочения от клиейнта адрес за доставка. Преноса от камиона до входа на сградата и по етажите вътре в нея е задължение на клиента. Клиентите ни с поръчки с адрес на доставка в гр. София могат да се възползват и от допълнителната услига разнос, което включва пренасянето на поръчката от камиона до жилището на клиента. Тази услуга с езаплаща допълнително и не може да бъде поръчана през онлайн магазина ни. Ако искате да заявите пренос, моля да се свържете с нас на тел. 0888216226 или имейл адрес m3@platan.org, за да ви дадем подробна информация.