LINATE
  LETIS
  PARIS
  MONACO
  CITY
  MARTI
  ALEXANDRIA
  TIZIANO
  SUMMER

  SIENNA
  MARBELLA
  AVALON
  SMART
  BRAGA
  ERICAЦЕНОВА ЛИСТА

ОПИСАНИЕ: За да видите подробна картинка на всеки един модул, натиснете върху някоя от малките картинки вдясно. Така ще заредите съответния модул в главния прозорец, който се намира над малките картинки. Натиснете върху главния прозорец и ще получите голямо изображение на сътветния модул.

МОДУЛ 1
    ОПИСАНИЕ: долен с една падаща врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 900 mm
        дълбочина:  500 mm
        височина: 450 mm
    ЦЕНА: 229 лв
 
 МОДУЛ 2
    ОПИСАНИЕ: долен с две чекмеджета
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 900 mm
        дълбочина:  500 mm
        височина: 450 mm
    ЦЕНА: 307 лв
 
 МОДУЛ 3
    ОПИСАНИЕ: долен двоен с една падаща врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 1800 mm
        дълбочина:  500 mm
        височина: 450 mm
    ЦЕНА: 390 лв
 
 МОДУЛ 4
    ОПИСАНИЕ: долен вертикален с една врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 300 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 1900 mm
    ЦЕНА: 286 лв
 
 МОДУЛ 5
    ОПИСАНИЕ: долен вертикален без врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 300 mm
        дълбочина:  280 mm
        височина: 1900 mm
    ЦЕНА: 171лв

МОДУЛ 6
    ОПИСАНИЕ: долен вертикален с две врати
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 600 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 1900 mm
    ЦЕНА: 423лв
 
 МОДУЛ 7
    ОПИСАНИЕ: долен вертикален без врати
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 600 mm
        дълбочина:  280 mm
        височина: 1900 mm
    ЦЕНА: 204 лв
 
 МОДУЛ 8
    ОПИСАНИЕ: горен хоризонтален с една клапваща врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 900 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 300 mm
    ЦЕНА: 156 лв
 
 МОДУЛ 9
    ОПИСАНИЕ: горен хоризонтален с една падаща врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 900 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 300 mm
    ЦЕНА: 159лв
 
 МОДУЛ 10
    ОПИСАНИЕ: горен хоризонтален без врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 900 mm
        дълбочина:  280 mm
        височина: 300 mm
    ЦЕНА: 104 лв
 
 МОДУЛ 11
    ОПИСАНИЕ: горен двоен хоризонтален с една клапваща врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 1800 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 300 mm
    ЦЕНА: 252 лв
 
 МОДУЛ 12
    ОПИСАНИЕ: горен двоен хоризонтален с една падаща врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 1800 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 300 mm
    ЦЕНА: 247 лв
 
 МОДУЛ 13
    ОПИСАНИЕ: горен вертикален с една врата и хоризонтална дръжка
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 300 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 900 mm
    ЦЕНА: 156 лв
 
  МОДУЛ 14
    ОПИСАНИЕ: горен вертикален с една врата и вертикална дръжка
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 300 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 900 mm
    ЦЕНА: 162 лв
 
  МОДУЛ 15
    ОПИСАНИЕ: горен вертикален с една алуминиева витрина
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 300 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 900 mm
    ЦЕНА: 190 лв
 
  МОДУЛ 16
    ОПИСАНИЕ: горен вертикален без врати
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 300 mm
        дълбочина:  280 mm
        височина: 900 mm
    ЦЕНА: 104 лв
 
  МОДУЛ 17
    ОПИСАНИЕ: горен с една врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 450 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 450 mm
    ЦЕНА: 123 лв
 
  МОДУЛ 18
    ОПИСАНИЕ: горен без врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 450 mm
        дълбочина:  280 mm
        височина: 450 mm
    ЦЕНА: 77 лв
 
  МОДУЛ 19
    ОПИСАНИЕ: горен с две врати
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 900 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 450 mm
    ЦЕНА: 208 лв
 
 МОДУЛ 20
    ОПИСАНИЕ: горен двоен вертикален с една врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 300 mm
        дълбочина:  300 mm
        височина: 1800 mm
    ЦЕНА: 259 лв
 
   МОДУЛ 21
    ОПИСАНИЕ: горен двоен вертикален без врата
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 300 mm
        дълбочина:  280 mm
        височина: 1800 mm
    ЦЕНА: 136 лв
 
  МОДУЛ 22
    ОПИСАНИЕ: рафт за стена
    РАЗМЕРИ:
        ширина: 900 mm
        дълбочина:  280 mm
        височина: 160 mm
    ЦЕНА: 37 лв
 
 


Свързани продукти


композиция 21
Цена:  1881 лв.
композиция 01
Цена:  867  лв.
композиция 22
Цена:  1820 лв.

композиция 23
Цена:  2566  лв.
композиция 13
Цена:  1492  лв.
композиция 02
Цена:  915 лв.

композиция 03
Цена:  998 лв.
композиция 04
Цена:  1101  лв.
композиция 05
Цена:  1072 лв.

композиция 06
Цена:  952 лв.
композиция 07
Цена:  1062  лв.
композиция 08
Цена:  1220  лв.

композиция 09
Цена:  1287  лв.
композиция 10
Цена:  1602 лв.
композиция 11
Цена:  1364 лв.

композиция 12
Цена:  1388  лв.
композиция 14
Цена:  1488 лв.
композиция 15
Цена:  1599 лв.

композиция 16
Цена:  1626  лв.
композиция 17
Цена:  1683  лв.
композиция 18
Цена:  1647  лв.

композиция 19
Цена:  1593  лв.
композиция 20
Цена:  1717 лв.